Engagemang, Mänskliga Rättigheter

Avskaffa dödsstraffet i Iran

Den tionde oktober är Internationella dagen mot dödsstraff, en dag då världen enar sig för att uppmärksamma och kräva ett stopp för denna omänskliga bestraffning. Under de senaste 50 åren har många länder avskaffat dödsstraffet och den folkliga rörelsen för ett totalt avskaffande av dödsstraffet växer sig starkare för varje dag.

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Men tyvärr finns det ännu inget generellt förbud mot dödsstraffet i folkrätten.

Despotiska makthavare i länder som Iran har i alla tider utnyttjat dödsstraff för att skapa en atmosfär av rädsla i samhället. I dagens Iran avrättas politiskt oliktänkande, homosexuella, medlemmar ur religiösa och etniska minoriteter, och även minderåriga. Prästerskapets envälde som styr Iran med järnhand har avrättat över hundra tusen av sina egna medborgare under de senaste 35 åren under påhittade och godtyckliga brottsrubriceringar som ”krigföring mot gud” och ”spridning av korruption på jorden”. Iran är idag det land som leder den mindre smickrande världsrankningen över antal avrättningar per capita.

Och trots en självutnämnd status som moderat och vidlyftiga löften om moderation har prästerskapets president Hassan Rohani fortsatt på samma spår som regimens tidigare ledare. Under hans första år som president har prästerskapet genomfört närmare 1000 avrättningar varv flera genom offentlig hängning. Denna systematiska användning av dödsstraff kompletteras med en ny våg av godtyckliga arresteringar av journalister, människorättsaktivister och oppositionella jämte ökad censur av sociala medier och press i ett försök att förebygga och stoppa folkliga missnöjesyttringar och regimkritiska protester. Detta har dock inte skrämt iranska folket till tystnad och de göra enorma personliga uppoffringar för att öppet uttrycka sitt missnöje och kritisera prästerskapets medeltida politik.

Rohanis första år med ett ökat inhemska förtryck visar att begreppet ”moderat” president i prästerskapets envälde är endast en bedräglig illusion.

Internationella samfundet bör således sluta blidka prästerskapets systematiska människorättsbrott i hopp om att säkra eftergifter under de pågående förhandlingarna om prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram. Omvärlden bör istället fokusera på det fruktansvärda läget för mänskliga rättigheter i Iran genom att öka trycket på prästerskapet och dess högsta ledare tills dess att regimen avskaffar dödsstraffet, friger samtliga politiska fångar, respekterar sin iranska folkets fri- och rättigheter.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar den nya regeringen och utrikesministern, Margot Wallström, att använda Internationella dagen mot dödsstraff för att i starkaste ordalag fördöma iranska regimens systematiska användning av dödsstraff och senaste tidens ökade avrättningar i Iran. Den nya utrikesministern kan dessutom hedra Internationella dagen mot dödsstraff genom att kalla upp iranska regimens ambassadör till UD för att framföra Sveriges starka protest mot regimens systematiska användning av dödsstraff som ett politiskt verktyg och kräva ett omedelbart stopp för samtliga avrättningar i landet.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) kommer under lördagen att delta i en manifestation mot dödsstraff i Iran på Norrmalmstorget i Stockholm. Vi kommer då att uppmana människorättsorganisationer, politiska partier i riksdagen, regeringen och UD att agera mot förtrycket i Iran samt kräva att prästerskapet ska bevilja inresevisum till FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, så att han kan besöka landet för sin utredning i enlighet med hans mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Plats: Norrmalmstorget, Stockholm
Datum och Tid: Lördagen, den 11 oktober, kl. 14:00-16:00