Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

Tio politiska fångar inför stundande avrättning

Tio kurdiska politiska fångar, som för närvarande sitter frihetsberövade i det centrala fängelset i staden Urmiah i nordvästra Iran, står inför omedelbar avrättning då deras dödsdomar kan verkställas när som helst, enligt rapporter från människorättsaktivister till FFFI.

Iranska regimens högsta domstol har enligt uppgifter godkänt dödsdomarna mot Ibrahim Isapour, Edris Mavaneh, Sami Husseini, Sayed Jamal Mohammadi, Behrouz Ala Khani, Mansour Arvand, Sirvan Nejavi, Ali Ahmad Soleiman samt Ali Afshari och hans bror Habibollah Afshari.

Samtliga fångar är anklagade för de påhittade brotten moharebeh (krigföring mot gud) och “att sprida propaganda mot det islamiska systemet”.

Detta är endast en i raden av flera fall där prästerskapets så kallade rättsväsende har dömt medlemmar av Irans minoriteter till döden eller långa fängelse straff för godtyckliga brott.

FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahemed Shaheed, skriver i sin senaste rapport om läget för mänskliga rättigheter i Iran att iranska regimen har avrättat minst 852 individer varv åtta minderåriga, från juni 2013 till juni 2014.

Sedan en tid tillbaka sitter tre iranska pastorer, Behnam Irani, Matthias Haghnejad och Silas Rabbani, frihetsberövade i regimens fängelser under fruktansvärda förhållanden anklagade för att ha “agerat mot nationens säkerhet” och för “spridning av korruption på jorden (Mofsed-e-filarz)”.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran, FFFI, fördömer i starkaste ordalag iranska regimen och dess ledare för att intensifiera förföljelsen av etniska och religiösa minoriteter i Iran genom att utdela dödsstraff för påhittade och godtyckliga brott som ”moharebeh” (krigföring mot gud).

FFFI uppmanar den nya regeringen och utrikesministern, Margot Wallström, att kraftigt fördöma och agera mot den senaste vågen av avrättningar med offentliga hängningar i Iran, i synnerhet det ovannämnda fallet med 10 kurdiska politiska fångar inför avrättning och de tre frihetsberövade pastorerna.

Den nya utrikesministern bör även kalla upp iranska regimens ambassadör till UD för att framföra Sveriges starka protest och krav på ett omedelbart stopp för samtliga avrättningar i Iran samt en villkorslös frigivning av alla politiska fångar i landet.

FFFI uppmanar dessutom samtliga människorättsorganisationer och politiska partier i Sverige att vidta omedelbara åtgärder för att stoppa dessa avrättningar, i synnerhet avrättningar av politiska fångar, genom att sätta ökad press på den iranska regimen.