Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska regimen blockerar WhatsApp, Viber och Tango

Iranska regimens så kallade rättsväsende har beordrat att sociala nätverkstjänster som Viber, Tango och WhatsApp, ska blockeras, rapporterar regimens engelskspråkiga television, PressTV på söndagen.

Prästerskapets riksåklagare Gholam-Hossein Mohseni-Ejei krävde att regimens kommunikationsministerium vidtar omedelbara åtgärder för att blockera dessa meddelandetjänster i linje med ett beslut från chefen för regimens så kallade rättsväsende, prästmannen Sadeq Larijani, enligt rapporter från Iran.

Regimens allmänna åklagare varnade samtidigt att om ministeriet misslyckas med att genomföra beslutet inom den närmaste månaden kommer rättsväsendet själv att vidta nödvändiga åtgärder.