Ekonomi, Nyheter

Rohani kallar västvärldens sanktioner för invasion av Iran

Iranska regimens president Hassan Rohani kallade västvärldens sanktioner [mot Iran] för en “invasion” under ett tal på lördagen efter att Washington införde ekonomiska straffåtgärder mot 25 företag, banker och privatpersoner, rapporterar Associated Press (AP).

“Sanktioner är en invasion av den iranska nationen. Vi borde stå emot invasionen och sätta angriparna på plats”, sade Rohani inför regimens tjänstemän i ett tal som sändes av prästerskapets statliga television. “Vi får inte låta en fortsättning och upprepning av invasionen”.

FFFI rapporterade på fredagen att USA hade straffat flera iranska och utländska företag, banker och individer med sanktioner. De straffade företagen anklagas för att ha hjälpt iranska regimens kärnteknikprogram, stött terrorism samt hjälpt regimen att kringgå gällande amerikanska sanktioner.

En av de straffade organisationerna var iranska regimens nya försvarsforskarorganisation (New defense researches organization, SPND) som Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) avslöjade för första gången i juli 2011.

SPND är en hemlig forskaranläggning vid regimens försvar som spelar en nyckelroll i dess försök att framställa kärnvapen. NCRI avslöjade i en rapport av maj 2014, den senaste utvecklingen och regimens hemliga verksamhet vid SPND.

Iranska regimens statliga television hävdade att fredagens sanktioner bryter mot ett interimsavtal från november förra året mellan iranska regimen och världens sex stormakter för att skapa utrymme för fortsatta förhandlingar i syfte att nå en slutgiltig och långvarig överenskommelse kring prästerskapets misstänkta kärnteknikprogram.

Men fredagens straffåtgärder från USA utgöra ingen utvidgning av sanktionerna utan ett beslut att driva genom befintliga sanktioner, skriver AP.

”Åtgärderna borde ha kommit mycket tidigare och bör kompletteras med nya omfattande sanktioner mot prästerskapets envälde. Som Iranska motståndsrörelsen har sagt vid upprepade tillfällen, kärnvapen är en del av denna regims överlevnadsstrategi”, skriver NCRI i ett uttalande publicerat på dess hemsida på lördagen.

NCRI tillägger, ”Beslutsamhet, omfattande sanktioner ämnad att [pressa iranska regimen till att] genomföra säkerhetsrådets resolutioner, upphöra helt med sin urananrikning samt ratificera Icke-spridningsavtalets tilläggsprotokoll är det enda sättet att förhindra prästerskapets envälde från att skaffa kärnvapen”.