Nyheter

HRW: politiska fångar i Iran fängslade för att ha utövat grundläggande rättigheter

Människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW) uppmanade iranska regimens myndigheter på tisdagen att omedelbart och villkorslöst frige 200 frihetsberövade individer som sitter i fängelse enbart på grund av att ”ha utövat sina grundläggande rättigheter.”

I en lång rapport med titeln ”Locked up in Karaj: Spotlight on Political Prisoners in One City (Inlåst i Karaj: politiska fångar i en stad i fokus)” har MR-organisationen studerat 189 fall av arresterade personer i staden Karaj, ca 50 kilometer väster om huvudstaden Teheran.

HRW skriver att i 63 av fallen har individer arresterats, funnits skyldiga och dömts ”enbart för att de hade utövat sina grundläggande rättigheter som yttrandefrihet, mötesfrihet och rätten till fredliga sammankomster.”

I 35 andra fall där fångar hade dömts till döden för terrorismrelaterade brott, sade HRW att den misstänker ”flagranta” processuella överträdelser som kan ha påverkat den rättsliga processen.

Minst en av de dödsdömda fångarna var enligt uppgifter yngre än 18 år vid tiden för det påstådda brottet. Avrättning av fångar för brott begångna som minderårig är ett brott mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Iranska regimen ratificerade denna konvention 1994 med förbehållet att ”regeringen i den Islamiska republiken inte ska följa konventionen om texten vid någon tidpunkt eller vid något fall blir oförenligt med de inhemska lagarna och de islamiska normerna.”

HRW:s rapport syftar till att uppmärksamma den pågående situationen för ”flera hundra politiska fångar” som sitter frihetsberövade i fängelser över hela Iran efter ”vaga och svepande anklagelser”, ett år efter att iranska regimens påstådda moderata president, Hassan Rohani, kom till makten.

”Valet av en ny, uttalad moderat president för ett år sedan väckte förhoppningar om att många av Irans politiska fångar snart skulle gå fria, men många är kvar bakom galler”, säger Joe Stork, biträdande chef för HRW:s Mellanöstern- och Nordafrika-sektion.

Rohani är en av många ledare inom prästerskapet som försvarar avrättningarna i Iran och rättfärdigar regimens brutala avrättningsmetoder. Tidigare i år beskrev han hängningsstraff verkställda med lyftkran som ”guds budord” och sade att ”dessa [avrättningar] är antingen guds budord eller en lag, antagen av folkets parlamentet, som vi bara verkställer.”