Nyheter

Migrationsverket utvisar iransk regimkritiker till säkert död

Migrationsverket planerar att utvisa en asylsökande iranier vars liv hotas av iranska regimen.

Asylsökande Babak Rashidi, 44 år, anhängare till iranska nationella motståndsrådet (NCRI), har blivit arresterad och befinner sig i polisens förvar i väntan på utvisning. Mot bakgrund av Rashidis regimkritiska aktiviteter strider utvisningsdomen mot principen om non-refoulement som innebär att en fördragsslutande stat inte får utvisa eller avvisa en flykting till gränsen mot ett område där dennes liv eller frihet skulle hotas på grund av hans eller hennes ras eller religion, nationalitet, språk, sexuella läggning, tillhörighet till viss samhällsgrupp, politisk åskådning eller minoritet eller där den asylsökande riskerar att utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling.

بابک1

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) anser att Migrationsverkets beslut inte bara bryter mot principer i internationell rätt som Sverige har ratificerat men också går emot allt vad humanitet heter. Migrationsdomstolen har dömt en oskyldig och försvarslös individ att gå en uppenbar tragedi till mötes.

Babak Rashidi kom till Sverige för cirka två och ett halvt år sedan och har under tiden främst varit aktiv vid sidan av iranska motståndsrörelsen som av regimen räknas som sitt värsta fiende.

Han har blivit arresterat och förhörts påtagliga gånger av iranska regimens underrättelsetjänst och säkerhetsstyrkor innan han tvingades fly sitt forna hemland.

En grupp oberoende människorättsexperter från FN med FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, uttryckte nyligen i ett gemensamt uttalande, en allvarlig oro över den senaste tidens trend i Iran med ökade arresteringar av och flertalet domar mot individer som utövar sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet samt rätten till att organisera och delta i fredliga möten och sammankomster.

FN:s MR-experter noterade i sitt uttalande att ”det är helt oacceptabelt att en individ döms till döden anklagade för moharebeh (krigföring mot gud, en anklagelse som regimen ofta använder mot medlemmar, anhängare och anhöriga till NCRI) enbart för att ha uttryckt sin åsikt … detta är inte bara ett flagrant brott mot den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter utan strider också mot landets egna islamiska strafflag. … dessa fall exemplifierar den alarmerande negativa trenden som pågår i Iran. Individer och journalister som utövar sin rätt till yttrande- och åsiktsfrihet måste skyddas, inte arresteras och åtalas”.

Förenade Föreningar För ett Fritt Iran (FFFI) kräver att Migrationsverket omedelbart stoppar utvisningen och beviljar Babak Rashidi permanent uppehållstillstånd för att han ska kunna stanna i Sverige enligt den grundläggande rätten till skydd mot förföljelse och förtryck.