Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranska regimens ”MR-chef”: Vi är stolta över straff som stening och hängning

Mohammad Javad Larijani, chef för iranska regimens ”högsta råd för mänskliga rättigheter” prisade Iran under prästerskapets envälde som regionens största demokrati under en intervju med regimens medier den femte augusti och tillade ”vi är stolta över vårt rättssystem och vi känner oss inte obekväma med lagen om Qisas (sharialagens vedergällning enligt Öga för öga – tand för tand) eller till och med straff som stening.”

Människorättsorganisationer har alltmer fördömt den iranska regimen för dess barbariska straffmetoder som avrättningar genom offentlig hängning, stening, amputationer, droppning av syra i de dömdas ögon och spöstraff.

Larijani har kontinuerligt avvisat internationella kritiker och anklagat de för att ha en politisk agenda.

Han har tidigare rosat barbariska straff som stening och amputation under regimens lag om vedergällning för “vackert” och sagt att dessa medeltida straffmetoder står “i mänsklighetens tjänst”.

Larijani har också berömt regimens ökade användning av dessa straffmetoder som ett positivt tecken för prästerskapets prestation.

Han berättade för den amerikanska tidningen Wall Street Journal under 2011 att “stening innebär att verkställa ett domstolsbeslut genom att kasta begränsat antal stenar [mot brottslingen] på ett speciellt sätt inför ögonen på vissa människor”. Han försvarade även denna medeltida straffmetod och sade ”stening är ett mildare straff än avrättning eftersom offret har en chans att överleva.”