Avrättningar, Mänskliga Rättigheter

17 nya avrättningar i Iran

Iranska regimen avrättade tre fångar genom hängning i staden Bandar Abbas (i södra Iran) centrala fängelse på söndagsmorgonen, den åttonde juni, enligt uppgifter till FFFI. Uppgifterna visar att regimens fängelsevakter hade flyttat dessa tre fångar till isoleringscell dagen innan deras dödsstraff verkställdes där man kedjade fast deras händer och ben mot cellväggen.

Lördagen den sjunde juni, avrättade regimen fyra andra fångar genom kollektiv hängning i Shahr-e-Kord-fängelset.

Vid gryningen på söndagen den första juni genomförde prästerskapets regim åtta hemliga avrättningar genom hängning i Gohardasht-fängelset i staden Karaj, vilket FFFI rapporterade i förra veckan. Dessa avrättningar kom samma dag som regimen avrättade politiska fången Gholam Khosravi för stöd till iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin,

Samma dag avrättades en annan fånge i ett fängelse i staden Semnan i centrala Iran.

Prästerskapets regim har under senaste månaden tagit till brutala döds- och hängningsstraff, särskilt avrättningar av politiska fångar, för att skrämma och hota iranska folket till tystnade och underkastelse.

Dessa 17 avrättningar under den gångna veckan gör att det officiella antalet avrättade personer i Iran under årets första sex månader uppgår till 318 trots löften om moderation från prästerskapets president, Hassan Rohani. Det ökade antalet avrättningar i Iran vittnar dock om prästerskapets rädsla för spridning av regimkritiska protester och är ett bevis på tilltagande folkligt avsky mot prästerskapets religiösa envälde.