Ekonomi, Nyheter

Holländskt flygföretag får böta 140 miljoner kr för brott mot Iransanktioner

Amerikanska åklagarmyndigheten för District of Columbia tillkännagav på torsdagen att ett dotterbolag till holländska flygföretaget Fokker Technologies Holding BV kommer att få böta 21 miljoner dollar (ca 140 miljoner kr) för brott mot USA:s sanktionslagar, rapporterar Associated Press (AP).

Det holländska företaget har enligt uppgifter sålt USA-tillverkade varor till Iran, Sudan och Burma i strid mot gällande handelsstraffåtgärder, rapporterar AP och tillägger ”som en del av en femårig plan har Fokker Services försett de nämnda länderna, som är föremål för amerikanska sanktioner, med flygplansdelar, teknik och tjänster. Företaget har, enligt USA:s åklagarmyndighet, medgett till mer än 1110 sändningar av förbjudna varor till dessa tre länder.

Bötesbeloppet på 21 miljoner dollar (ca 140 miljoner kr) motsvarar värdet av transaktioner som tjänstemän på företaget har redogjort för i ett frivilligt och själv avslöjande uttalande till amerikanska åklagarmyndigheten under 2010.

”Fokker Services har i flera år beaktat USA:s exportlagar som besvär och kringgått dessa genom svek och bedrägeri”, sade amerikanska åklagaren Ronald C. Machen Jr i ett uttalande.

”Dagens åtal sänder ett tydligt budskap om att det kommer att bli konsekvenser för dem som försöker dra nytta av att kränka och kringgå USA:s handelslagar”, tillägger C. Machen Jr i uttalandet.