Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

FN:s människorättsexperter manar Iran att införa moratorium för dödsstraff

En grupp av FN:s människorättsexperter har uttryckt sin oro över de två senaste avrättningarna i Iran på torsdagen och uppmanade iranska regimen att införa ett moratorium för dödsstraff med mål att helt avskaffa dödsstraffet.

Enligt iranska myndigheter, dömdes Gholam Khosravi Savadjani till döden för brottet ”Moharebeh” (fiendskap mot gud), för att eventuellt ha skänkt pengar till en London-baserad tv-station med kopplingar till iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin.

Gholamreza Khosravi, en politisk fånge avrättades den första juni trots en brådskande internationell kampanj från Amnesty International. Han greps 2008 och dömdes till sex års fängelse för påstått spioneri, men domen omvandlades senare till dödsstraff under 2012.

“Avrättning av en individ för det påstådda brottet att förse information och ekonomiskt stöd till en oppositionsorganisation är helt enkelt olagligt”, sade FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar, Christof Heyns.

Den särskilde rapportören om oberoende domare och advokater, Gabriela Knaul, tillade att Khosravi avrättning visar att “det iranska rättsväsendet fullständiga förakt för internationella normer, för rättvisa rättegångar och rättssäkerhetsgarantier”.

Experterna noterade vidare att Khosravis avrättning är inte bara i strid med internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter, men också bryter mot den nya islamiska strafflag som trädde i kraft förra året som förbjuder användning av dödsstraff för Moharebeh i de fall som inte innebär användning av vapen.

Verkställandet av dödsstraff mot Khosravi kom dagar efter avrättningen av en tidigare affärsman, Mah Afrid Amir Khosravi, som enligt uppgifter var anklagad för storskalig ekonomisk korruption.

“Kampen mot korruption motiverar inte avrättning av personer anklagade för förskingring, speciellt när allvarliga frågor om öppenhet och rättvisa rättegångar återstår”, betonade Ahmed Shaheed FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i Iran.

Mer än 300 personer, varav minst fyra kvinnor, har avrättats i Iran sedan början av 2014 och ett stort antal dödsdömda fångar riskerar förestående avrättning.

Oberoende experter eller särskilda rapportörer utses av FN:s råd för mänskliga rättigheter för att undersöka och rapportera om en situation eller läget för mänskliga rättigheter i ett land. Experterna är inte FN-personal och deras positioner är hedersuppdrag. De får inte heller betalt för sitt arbete.