Nyheter

Dussintals arbetare arresterades under första maj-demonstration

Iranska regimens repressiva styrkor har arresterat 23 bussarbetare under firandet av internationella arbetardagen i torsdags.

arbetardag4
Jamil Mohammadi och Jafar Azimzadeh två styrelsemedlemmar arresterades efter räd

Tusentals arbetare hade, trots säkerhetsstyrkor stark närvaro hade samlats, på inbjudan av oberoende Teherans bussfackliga organisationer i Frihetstorget för att fira den fira internationella arbetsdagen första maj.

Några av arresterade arbetare identifierades som Ebrahim Madadi, Saeidi, Vahidei and Nematei,
Dagar innan första maj iranska regimen hade förbjudit oberoende arbetarorganisationen i landet att demonstrera på internationella arbetardagen.

Regimens säkerhetsagenter har dessutom arresterat två styrelseledamöter i Irans Frihandel organisation. Jafar Azimzadeh och Jamil Mohammadi på torsdagsmorgon efter en räd mot deras hus.

En kvinnlig arbetaraktivist, Parvin Mohammadi ,och en annan styrelseledamot i Irans Frihandel organisation, Shapur Ehsani, som vi rädtillfället inte befunnits sig hemma arresterade några timmar senare.
FFI kräver alla …. Att vidta skyndsamma åt gärder att de gripna släppas fri