Artikel

Avrättningar har blivit vardag i Iran

Iranier som bor i Sverige är väldigt bekymrade över utvecklingen som sker i landet där många släktingar och familjer fortfarande lider av brotten mot de mest fundamenta mänskliga rättigheterna, skrivier Reza Shafiee medlem i Iranska nationella motståndserådet, NCRI, i debattartikel i Borås tidning.

Enligt FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Iran, Dr Ahmed Shaheed, har över 170 individer avrättats det här året. Dr Shaheed har även konstaterat att över 1595 personer har avrättats i Iran sedan han fick i uppdrag att granska statistiken från år 2011, enligt artikeln.

Läs artikeln här