Ekonomi, Nyheter

Iranägd skyskrapa i Manhattan säljs för att betala terrorismens offer

En federal domare har godkänt ett avtal om att sälja en kontorsbyggnad på Manhattan och andra förverkade fastigheter i USA som ägs av Iran, sade en åklagare på torsdagen. Nyhetsbyrån Associated Press (AP) rapporterar på fredagen att försäljningen kommer att vara det största terroristrelaterade förverkande av egendom någonsin i amerikansk historia.

Federala åklagaren Preet Bharara sade att domaren Katherine Forrest hade godkänt en uppgörelse mellan amerikanska regeringen och 19 andra parter som tillsammans tilldömts över fem miljarder dollar (ca 33 miljarder kronor) i skadestånd efter terroristrelaterade domar mot iranska regeringen. Bland dessa parter med rätt till skadestånd finns förutom offren för terroristattackerna den 11 september 2011, offrens familjer och dödsbo för 1983-års bombattentat mot amerikanska marinkårens byggnader i Beirut, 1996-års terroristbombning av Khobar Towers i Saudiarabien samt offer för terroristattacker i Israel och andra platser.

Den federala polismyndigheten, US Marshals Service, kommer enligt avtalet att ansvara för försäljning av den 36 våningar höga kontorsbyggnaden på Manhattan samt andra förverkade iranska tillgångar, rapporterar AP på fredagen. Sedan ska amerikanska regeringen få ersättning för rättegångskostnaderna och eventuella försäljningskostnader innan resten delas ut till offren för terroristattacker sponsrade av iranska regimen, tillägger AP.

Uppgörelsen kommer från en rättegång i 2008 då amerikanska regeringen stämde Manhattanbyggnadens ägare i domstol. Bharara påpekade att uppgörelsen var ett viktigt steg mot att genomföra vad som kommer att bli det största terroristrelaterade förverkande av egendom någonsin och kommer att ge terrorismens offer en stor upprättelse.

”Denna myndighet har från allra första början i det här fallet försökt rasera Irans andel i Manhattanbyggnaden, en kontorsbyggnad på Fifth Avenue, både för att stoppa Irans olagliga sanktionsöverträdelser och system för penningtvätt men även för att ge offren för Iransponsrad terrorism en möjlighet till att få kompensation”, sade Bharara i ett pressmeddelande enligt AP.

Fastigheter i Queens, Houston, Carmichael, Kalifornien, Catharpin, Virginia samt Rockville, finns bland de andra förverkade Iranägda fastigheter som ska säljas enligt avtalet, rapporterar AP på fredagen genom att citera amerikanska regeringen.