Avrättningar, Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Sex fångar avrättades i Iran

Iranska regimen hängde sex personer på tisdag i ett fängelse i staden Bandar Abbas  i södra Iran

Två av de avrättade identifierats Ahmad Rahimi, 20 år, och Omid Shekari  21år.

Ahmad Rahimi var yngre än 17 år när han arresterades och satt tillsammans med Omid Shekari  som var frihetsberövade på fängelsets ungdomsavdelning.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) varnade i ett meddelande förra veckan att namngivna fångarna har tillsammans med två andra fångar flyttas till fängelsets isoleringscell tidigt för att deras dödsstraff ska verkställas.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har i sin senaste rapport sade att prästerskapets nya president Hassan Rohani hade misslyckats med att tillåta större yttrandefrihet samtidigt som det har skett en kraftig ökning av antalet avrättningar sedan han tog över presidentposten.