Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Iranka regimens högsta domstol godkände ”öga mot öga-straff”

Jamsid
Hans ena örat, ett öga och näsa ska berövas

Prästerskapets högsta domstol har godkänt ett öga-mot-öga-straff för en ung man som kastade frätande syra i ansiktet på en kvinna, vid namnet Shirin, som förlorade ena ögat, ett öra och sin näsa.

Nu ska mannen, identifierad genom sitt förnamn som Jamshid, berövas på ett öga, ett öra och sin näsa enligt straffet ”öga-mot-öga”, rapporterade regimkontrollerade tidningen Shragh på söndagen.

Jamshid dömdes i oktober förra året för att medvetet ha kastat syra i Shirins ansikte.

Iranska regimen rättsväsendet har offentligt försvarat ”öga-mot-öga-straff” som en bokstavlig tolkning av sharialagarna vilket skulle kunna verka avskräckande och förhindra liknande attacker i framtiden.

Västvärlden blundar för fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran i skuggan av pågående förhandlingarna med iranska regimen kring dess kärnteknikprogram.

”Västvärldens tystnad kring regimens brott mot mänskliga rättigheter, som pågår dagligen, ses från regimens sida som grönt ljus till att den kan fortsätta sitt systematiska övergrepp mot iranska befolkningens grundläggande fri- och rättigheter”, säger Mojtaba Ghotbi, en talesperson för Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI).

Oavsett hur skrämmande brott som Shirin var så är medeltida ”öga-mot-öga-straff”, en väldig grym och inhuman straffmetod, tillade han.

Den 19 februari 2014 rapporterade en av iranska regimens statliga nyhetsbyråer Mehr att en fånge anklagad för stöld har dömts till det barbariska straffet amputation och kommer att få sin högra hand och vänstra fot avhuggen som straff för sitt brott.