Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Rohanis regering ökar censuren av nyhetsmedier

En ställföreträdare vid iranska regimens ministerium för kultur och islamisk vägledning varnade under söndagen att regimen kommer under de närmaste dagarna att ta itu med samtliga nyhetssajter som bedriver verksamhet utan tillstånd från ministeriet.

Seyed Allaoddin Zohorian, biträdande minister för press och information i Hassan Rohanis kabinett, sade på söndagen att ”varje pressaktivitet utan tillstånd från kommittén för medieövervakning är ett fortsatt lagbrott och kommer att bli behandlade som publikationer utgivna utan tillstånd.”

Zohorian leder själv den kommitté som övervakar nyhetsmediernas verksamhet i Iran.

Iranska regimens ministerium för kultur och islamisk vägledning ansvarar för att begränsa tillgången till alla medier som prästerskapets maktelit inte godkänner.

Man måste erhålla licens från detta ministerium för att kunna importa, exportera och spela in spelfilmer, bio- och tv-filmer, ljudband och skivor. Man måste även ha tillstånd från detta ministerium för att kunna importera, exportera och ge ut andra publikationer som böcker, kommersiella reklamprodukter, affärskataloger, cilder, brochyrer, flygblad, målningar samt tavlor.

Ministeriet är dessutom ett av flera statliga organ som har ansvaret för att exportera prästerskapets islamiska fundamentalism förevändning av iransk kultur och dialog mellan olika kulturer.

Nyligen beslutade iranska regimens myndigheter att stänga en nylanserad reformtidning som hade varit aktiv i endast en vecka efter anklagelser om att tidningen hade publicerat kritiska kommentarer mot islamisk straffrätt.

Iran under prästerskapets styre hamnade på 173:e plats i världen när Reportrar utan gränser nyligen publicerade sin årliga kartläggning av pressfriheten runt om i världen. Reportrar utan gränser sade i sin rapport att situationen för pressfrihet i prästerskapets Iran bedöms vara väldigt allvarlig.