Mänskliga Rättigheter, Nyheter

Ny MR-rapport förkastar myten om Rohani som en moderat president

Iranska nationella motståndsrådet (NCRI) publicerade en rapport på sin hemsida på lördagen som redogör för den grymma situationen för mänskliga rättigheter i Iran under 2013. Rapporten sammanställer antalet registrerade avrättningar i Iran till minst 660 fall varv många offentligt eller i grupp. Sammanställningen visar att uppemot två tredjedelar av dessa avrättningar har verkställts sedan Hassan Rohani utropades som prästerskapets nya president i juni förra året.

Rapporten visar dessutom att det inhemska förtrycket, med förföljelse, godtyckliga arresteringar och barbariska straffmetoder utöver avrättningar genom hängning, har intensifierats under 2013 och under prästerskapets moderata president Hassan Rohani.

Politiska fångar, etniska och religiösa minoriteter är bland de värst drabbade medan prästerskapet håller samhället i sitt järngrepp genom 60 olika säkerhetsorgan där revolutionsgardet, civila basij-milisen och moralpolisen är de mest kända repressiva säkerhetsorgan.

Rapporten listar också flera fall av förföljelse och godtyckliga arresteringar av sympatisörer och familjemedlemmar till iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin som tillhör Iranska nationella motståndsrådet (NCRI), den bredare iranska oppositionskoalitionen för en demokratisk förändring i Iran. De flesta fall av arresteringarna berör anhöriga till medlemmar av Folkets mojahedin som idag är bosatta i Camp Liberty i Irak som var föremål för en missilattack den 26 december förra året.

Läs NCRI:s rapport här … (originalspråk engelska)