Andra nyheter

FOFI uppmanar regeringen att öppet fördöma attacken mot Liberty

Uttalande

Det irakiska flyktinglägret Camp Liberty i närheten av Bagdad utsattes igår den 26 december 2013 för ännu en granat- och missilattack. De utsatta lägerinvånarna tillhör den iranska motståndsrörelsen Iranska Folkets Mujahedin (Mujahedin E Khalq, MEK) som på fredlig väg strävar efter att etablera ett demokratiskt Iran istället för dagens religiös-fascistiska diktatur.

För ungefär ett år sedan accepterade MEK att låta sig förflyttas från Camp Ashraf i norra Irak till Camp Liberty, trots starka och då uttalade farhågor om de allvarliga säkerhetsrisker flyktinggruppen skulle riskera möta i Camp Liberty. Under det gångna året har dessa farhågor bekräftats genom att den irakiska regeringen konstant utför kränkningar av lägerinvånarnas grundläggande mänskliga rättigheter, samt där FN:s observatörer under UNAMI tillåter dessa konstanta trakasserier mot lägerinvånarna vilka utförs av den irakiska regimens styrkor.

Den senaste attacken mot Camp Liberty utgör ett fortsatt led i den irakiska regeringens målmedvetna strategi att i maskopi med den iranska regimen tillintetgöra den iranska demokratiska motståndsrörelsen genom att angripa dess största medlemsgrupp, MEK.

Wathiq al-Batat, befälhavare för milisgruppen al-Mukhtar, som enligt uppgift finansieras och understöds av Irans regim, tog på sig ansvaret för torsdagens attack mot medlemmarna av MEK i Camp Liberty. Wathiq al-Batat uppgav att hans grupp hade skjutit 20 Katyusha-raketer samt granater emot lägret.

FOFI Sverige uppmanar den svenska regeringen att i likhet med USA:s regering, fullständigt och öppet fördöma attacken samt framföra kraftiga protester till Irans och Iraks regeringar, samt verka för att:

•Säkerställa att de skadade i Camp Liberty får tillgång till fullständig vård och att deras säkerhet garanteras före, under och efter vårdtiden.

•Invånarna i Camp Liberty återförs till Camp Ashraf.

•FN, genom bl a UNAMI, ser till att garantera lägerinvånarnas säkerhet iställer för att medge politiska eftergifter för den iranska regimen.

•processen för överföring av medlemmar av MEK till tredje land påskyndas genom att Sverige omgående erbjuder lägerinvånarna i Camp Liberty politsk asyl i Sverige.

Örebro, den 27 december 2013

För FOFI/Sverige,

Erik Wahlberg

info@fffi.se