Folkliga protester, Nyheter

Regimkritiska protester vid firandet av Studentens dag i Iran

16azar
Studenter har förutom öron också en tunga

Studenter vid Teherans Universitet iscensatte protester under lördagen när prästerskapets nya president, Hassan Rohani, höll sitt tal på universitet i samband med firandet av Studentdagen i Iran.

Studenterna avbröt Rohanis tal vid flera tillfälle genom att skandera slagorden ”politiska fångar måste friges” och  ”studenter dör hellre än att leva i skam”. Detta trots stora restriktioner och omfattande säkerhetskontroller för studenterna.

Prästerskapets statliga television som direktsände Rohanis tal från Teherans Universitet stängde av ljudet gradvis men blev till slut tvungen att stoppa direktsändningen för att hindra ett fiasko för regimen på grund av studenternas protester. Den statliga televisionen censurerade även bort frågestunden med Rohani efter hans tal för att rädda regimens ansikte.

Det förekom även studentprotester vid Teherans Sharif Universitet, enligt rapporter.

Uppgifter till FFFI säger att studenterna hade satt upp en stor skylt med texten ”tillträde förbjudet” vid universitetshuvudentré i protest mot närvaron av Hossein Shariatmadari, huvudredaktör för regimens dagstidning Keyhan och känd som högsta andlige ledarens megafon. Shariatmadari tvingades smyga in bakvägen för att hålla sitt tal på universitet i samband med Studentdagen. Men studenterna var vaksamma och fortsatte sina protester mot hans närvaro när han skulle hålla sitt tal. Dessförinnan hade studenterna meddelat att de ”inte kommer låta någon ljuga för dem med fräckhet på deras eget universitet … ”

Det har också rapporterats om flera studentprotester vid andra universitet runt om Iran i samband med det årliga firandet av Studentdag under lördagen.

Prästerskapets myndigheter och säkerhetspolis hade vidtagit flera repressiva åtgärder och infört stora restriktioner vid universitet runtom i landet för att stoppa omfattande studentprotester under dagen i samband med det årliga firandet av Studentdagen. Ett av de många säkerhetspådrag i avsikt att förebygga regimkritiska protester vid universiteten vara att endast tillåta studenter med medlemskap i basij-milisen att närvara och lyssna på prästerskapets representanter som höll tal på olika universitet runtom i landet.

Det kom också rapporter om sammandrabbningar mellan studenter och regimens säkerhetsstyrkor samt medlemmar av basij-milisen vid olika universitet, i synnerhet i huvudstaden Teheran, under lördagen. Enligt uppgifter har flera studenter arresterats i samband med dessa protester.