Engagemang, Motståndsrörelsen, Nyheter

Konferens i Bryssel för frigivning av sju gisslan från Ashraf

b5FFFI Bryssel- Iranska nationella motståndsrådets valda president, Maryam Rajavi, deltog på onsdagen i en konferens i Europaparlamentet (EP) efter inbjudan från EP:s interparlamentariska grupp, Friends of a Free Iran (FOFI) för att diskutera Iranavtalet från Genève samt massakern och gisslantagningen i Camp Ashraf.

Maryam Rajavis besök i EP kom dagen efter att hon medverkade i en annan konferens i den belgiska senaten. Tillsammans med flera belgiska senatorer och parlamentariker samt framstående människorättsadvokater och chef för b4icke-statliga organisationer uppmärksammades den allvarliga situation för de sju Ashraf-gisslan som finns i irakisk förvar. De folkvalda uppmanade belgiska regeringen att agera för att pressa irakiska premiärministern Nouri al-Maliki för en omedelbar frigivning av de sju gisslan samt att säkerställa skydd för de över 3000 asylsökanden i Camp Liberty.

De sju gisslans öde var också ett av de ämnen som tog upp av flera europarlamentariker under onsdagens konferens i Europaparlamentet.

Europaparlamentariker från nästan samtliga politiska grupper deltog i dagens konferens. I sina anföranden kritiserade de EU:s utrikespolitiske chef, Catherine Ashton, för hennes tystnad i denna fråga och uttryckte oro för EU:s uppenbara brist på handlingar i detta avseende.

Panelen i konferensen betonade att Maliki, som inledde ett tredagarsbesök i Iran idag, söker prästerskapets stöd för en tredje period som premiärminister trots protester från nästan samtliga irakiska politiska fraktioner. Han räknar med Teherans stöd och det pris som Teheran frågar efter i gengäld är en fullständig massaker av medlemmarna av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin, bosatta i Camp Liberty, tillade flera av parlamentarikerna under sina tal.

Struan Stevenson, EU-parlamentariker från ECR-gruppen (Europeiska konservativa och reformister) och ordförande för EP:s delegation för förbindelserna med Irak varnade för en stundande massaker i Camp Liberty och sade ”Maliki kommer att använda sitt besök i Teheran för att finna en väg att i hemlighet deportera de sju gisslan från Ashraf till Iran, där de kommer att utsättas för tortyr och riskerar avrättning.”

Konferensen uppmanade Ashton att bryta tystnade och press Nouri al-Maliki för en omedelbar frigivning av gisslan innan de mister livet eller deporteras till Iran. Parlamentarikerna framhöll att EU och USA har ett särskilt ansvar i detta avseende och måste verka för att säkerställa Liberty-invånarnas säkerhet.

Beträffande interimsöverenskommelsen från den 24 november i Genève mellan Iran och P5+1-gruppen betonade deltagarna i konferensen att EU och USA hade gjort oacceptabla eftergifter, bland annat genom att tillåta regimen fortsätta anrika uran.

EU-parlamentarikerna varnade för att iranska regimens väg till att tillverka kärnvapen står öppet om regimen inte undertecknar icke-spridningsavtalets tilläggsprotokoll och inte accepterar oannonserade inspektioner från IAEA.

Maryam Rajavi, påpekade att ”prästerskapet inte hade något annat val än att acceptera ett bakslag i Genève-förhandlingarna på grund av internationella straffåtgärder och dess rädsla för landsomfattande uppror likt de i 2009. Men om det internationella samfundet inte insisterar på ett fullständigt genomförande av FN:s säkerhetsråds resolutioner, bland annat ett totalt stopp för urananrikningen i landet samt ratificering av NPT:s tilläggsprotokoll, kommer prästerskapet att återigen sträva efter att i hemlighet avancera sina kärnvapenrelaterade verksamheter.”

EU-parlamentarikerna uppmärksammade även det ökande antalet avrättningar i Iran sedan Rohani kom till makten och de fortsatta brotten mot mänskliga rättigheter i landet som togs upp i FN:s generalförsamlingens senaste resolution från den 20 november. De fördömde den ökade användningen av avrättningar i Iran under regimens så kallade ”moderata” president Rohani, som enligt officiella siffror uppgår till 400.

Europaparlamentarikerna underströk att Irans export av terrorism och fundamentalism i regionen har ökat under senaste tiden som dess stöd för syriska diktatorn Bashar al-Assad.