Engagemang, Nyheter

Hungerstrejk i Stockholm – “Frige gisslan i Irak”

Internationell kampanj

hs2

Flera Svensk-iranier inledde en hungerstrejk, fredagen den 15 november, i Stockholm och anslöt sig därmed till den internationella kampanjen för frigivning av sju iranska oppositionsmedlemmar som hölls gisslan av irakiska specialstyrkor i Bagdad efter en dödlig räd mot deras läger, Camp Ashraf, den första september. Bilder…

De protesterande iranier kommer att tillsvidare hålla sig dagligen vid Mynttorget mellan 11:00 – 19:00.  Vi kommer att meddela ändringar.

Specialstyrkor under irakiska premiärministern Nouri al-Malikis befäl genomförde en massaker mot Camp Ashraf i Irak, den första september. 52 medlemmar av iranska oppositionsgruppen, Folkets mojahedin, dödades medan sju andra, sex kvinnor och en man, kidnappades av irakiska väpnade styrkor i denna massaker som ägde rum på begäran av prästerskapet i Iran. Samtliga offer var erkända som asylsökande av FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) och hade statusen Skyddade Personer under fjärde Genèvekonventionen.

liberty

Närmare två hundra medlemmar av iranska oppositionsgruppen Folkets mojahedin i Camp Liberty i Irak, samt exiliranier över hela världen, däribland anhöriga till massakerns offer och de sju gisslan, har i 80 dagar (sedan den första september) hungerstrejkat i protest mot massakern i Camp Ashraf. De hungerstrejkande i Camp Liberty (Irak), Genève, London, Melbourne, Berlin och Ottawa kräver även att de sju Ashraf-gisslan ska friges omedelbart och få återvända till sina vänner och anhöriga i Camp Liberty.

Denna internationella kampanj uppmanar dessutom FN och världssamfundet, i synnerhet USA, att ta sitt juridiska och moraliska ansvar och vidta skyndsamma åtgärder för en omedelbar frigivning av de sju Ashraf-gisslan. Detta i enlighet med tidigare skriftliga överenskommelse mellan varje Ashraf-invånare och USA samt i enlighet med internationella lagar, konventioner och normer som garanterar asylsökandens rätt till grundläggande skydd.

Enligt uppgifter planerar irakiska regeringen att överlämna de sju Ashraf-gisslan till Iran där de riskerar tortyr och avrättning för sin politiska opposition mot prästerskapets envälde. I sin strävan att uppmärksamma gisslans allvarliga situation samt uppmana till skyndsamma åtgärder för deras frigivning anslöt sig flera Svensk-iranier till den pågående internationella kampanjen genom att inledda en hungerstrejk i Stockholm på fredagen.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar svensk media att hjälpa oss informera den allmänna opinionen om denna internationella kampanj för att rädda livet på försvarslösa flyktingar.