Mänskliga Rättigheter, Nyheter, Pressmeddelande

FFFI vädjar till regeringen om brådskande agerande

Fyra unga människorättsaktivister från Irans arabiska minoritet, Ahwazier, står inför omedelbar avrättning efter att iranska regimens högsta domstol fastställt deras dödsdomar i februari 2013.

De fyra männens anhöriga bekräftade nyligen att männen har kontaktat sina familjer den 16 juli 2013 och uttryckt sin rädsla för att myndigheterna planerar att verkställa deras dödsdomar när som helst.

De fyra dödsdömda aktivisternas mödrar har i ett öppet brev vädjat till omvärlden om att agera för att stoppa avrättningen av deras barn.

Revolutionsdomstolen i Ahwaz, huvudstad i provinsen Khuzestan, dömde de fyra aktivisterna, Ghazi Abbasi, Abdul-Reza Amir-Khanafereh, Abdul-Amir Mojaddami, och Jasim Moghaddam Payam till döden den 15 augusti 2012. Männen anklagades för vagt definierade brott som ”moharebeh” (fiendskap mot Gud) och ”mofsado- filarz” (korruption på jorden) samt för att tillhöra en ”separatistgrupp” som skulle ligga bakom dödsskjutningen av en polis.

Iranska regimens högsta domstol bekräftade dödsdomarna mot männen i februari 2013. Enligt uppgifter har de fyra aktivisterna utsatts för tortyr i fängelset för att tvinga fram falska ”erkännanden”.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) vädjar till regeringen och människorättsorganisationer att agera omedelbart och i kontakt med FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt FN:s rapportör för mänskliga rättigheter i Iran vidta nödvändiga åtgärder i avsikt att rädda livet på de fyra dödsdömda människorättsaktivisterna och stoppa deras avrättning.