Motståndsrörelsen

Iraniernas största sammankomst för ett demokratiskt Iran i Paris

Nära den 20 juni varje år samlas tiotusentals exiliranier och supportrar av iranska nationella motståndsrådet (NCRI) i en internationell sammankomst i Villepinte i Paris för att visa sitt stöd för iranska folkets kamp för ett demokratiskt, sekulärt och fritt Iran.

Deltagarna har genom åren fått se allt flera parlamentariker, tidigare statstjänstemän, människorättsaktivister, advokater,dignitärer, konstnärer och intellektuella från Europa, Nordamerika, Australien och Asien delta i denna sammankomst för att visa solidaritet och stödja iranska folkets frihetskamp, deras legitima motståndsrörelse, iranska nationella motståndsrådet (NCRI), dess valda president, Maryam Rajavi.

Marjam Rajavis tiopunktplan för framtida Iran som förespråkar ett fritt, sekulärt och demokratiskt Iran som är fri från massförstörelse- och kärnvapen samt respekterar alla sina medborgares fri- och rättigheter utifrån FN-stadgan och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Årets sammankomst i Paris äger rum i en spännande tid för Iran när prästerskapet står inför flera allvarliga kriser, ett illegitimt val som ger iranska folket ett tillfälle att resa sig mot regimen i landsomfattande protester för att kräva prästerskapets fall för en demokratisk förändring.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) uppmanar dig att delta i denna sammankomst för demokrati i Iran då iranska folket behöver ditt stöd när de kämpar för att överkomma prästerskapets despotism, grymma förtryck och omfattande censur.

För mer information kontakta:

Akbar Parizani

Mobil: 0707 45 56 60