Artikel, Nyheter

Stening fortfarande ett straff i Iran

En bild av Sakineh Mohammadi Ashtiani, en iransk kvinna som dömts till döden för äktenskapsbrott i 2010
En bild av Sakineh Mohammadi Ashtiani, en iransk kvinna som dömts till döden genom stening för äktenskapsbrott i 2010

Totalt förbud mot stening som en avrättningsmetod år 2013 borde egentligen vara ett enkelt och självklart beslut att ta. Men det gäller tydligen inte i prästerskapets styre som istället för totalt förbud valde att justera landets nuvarande islamiska brottsbalk med en vagare formulering.

Den nya ändringen säger att ”om möjlighet till att verkställa domen [om stening] inte existerar, kan domaren vid rättegångsförhandlingen utdela dödsstraff genom en annan avrättningsmetod efter ett slutgiltigt godkännande från chefen för rättsväsendet”, det rapporterar Agence France-Presse (AFP) på torsdagen efter att ha tagit del av texten till den nya lagändringen. Men det framgår inte av den nya texten vad som menas med ”om möjligheten till stening inte existerar”.

Därmed visade prästerskapet återigen att dess system inte är klarar av att införa moderna reformer när det inte ens har kapacitet att införa förbud mot användning av det barbariska dödsstraffet stening som prästerskapet använder i Iran för att bestraffa äktenskapsbrytare i Iran.

Prästerskapets parlament hade strukit straffmetoden från det lagförslag det röstade igenom. Men prästerskapets mäktiga Väktarrådet, som måste godkänna all ny lagstiftning i landet innan den träder i kraft, ställde sig över parlamentets beslut och återinförde det barbariska straffet om än genom en vagare formulering i texten.

Stening är en barbarisk och medeltida avrättningsmetod där stenar kastas mot offret som är grävd ner i marken. Kvinnor är begravda upp till sina axlar medan män begravs upp till midjan. Offret skonas om det lyckas frigöra sig innan han/hon dör.

Enligt prästerskapets tolkning av islamisk sharialag, som trädde i kraft 1979 då prästmännen usurperade makten efter den folkliga revolutionen i landet som avsatte Shahens regim 1979, bestraffas äktenskapsbrott med stening.

Straffet har kritiserats kraftig av internationella samfundet, FN och människorättsorganisationer. Västvärlden har länge uppmanat iranska regimen att förbjuda straffmetoden helt och avskaffa det från landets lagar.

Minst 150 människor kan ha stenats till döds i Iran sedan 1980 enligt en rapport från internationella kommittén mot avrättning och stening i 2010.

Mord, våldtäkt, väpnat rån, narkotikahandel bestraffas också med döden i prästerskapets Iran som är bland de länder med flest antal verkställda avrättningar per år.

Det verkar dock inte gälla prästerskapets ledare som har samlat ihop miljarder dollar på olika bankkonton i utlandet. Samtidigt är Revolutionsgradet, regimens paramilitära elitstyrka, högst delaktigt i att underlätta smuggling av stora mängder narkotika över Irans gränser till utlandet medan regimens bödlar åtnjuter straffrihet när de systematiskt använder våldtäkt och andra grymma tortyrmetoder mot politiska fångar och oliktänkande i regimens fängelser.