Ekonomi, Nukleärt, Nyheter

Hårdare USA-sanktioner för att stoppa ett nukleärt Iran

Amerikanska representanthusets utrikesutskott godkände på onsdagen en ny lagstiftning som syftar till att stoppa iranska regimen från att bli en kärnvapenmakt under 2013 genom ytterligare hårda straffåtgärder.

Lagförslaget ”förhindra ett nukleärt Iran i 2013” antogs enhälligt av representanthusets utrikesutskott med acklamation och förväntas gå genom representanthuset enkelt när det kommer upp för en omröstning i representanthuset, där republikanerna har en majoritet, troligtvis inom de kommande veckorna. Sponsorerna säger att de nya sanktionerna är de tuffaste straffåtgärderna någonsin mot iranska regimen.

Detta eftersom 340 utav representanthusets 435 ledamöter är redan med och sponsrar lagförslaget. Målet för den nya lagstiftningen är att öka pressen på prästerskapet genom att minska dess oljeexport till nivåer under 500 000 fat per dag, utöka USA:s sanktionslista över straffade iranska företag och institutioner samt stoppa iranska regimens tillgång till utländsk valuta.

Både republikaner och demokrater har pressat Obama-administrationen till att göra mer för att hejda iranska regimens kärnteknikprogram.

En rapport från FN:s Internationella atomenergiorgan visade på onsdagen att iranska regimen fortsätter att bygga en kärnreaktor som västerländska experter menar ger landet en andra väg för att producera material till en atombomb om landet tar det beslutet. Samma rapport visar också att iranska regimen fortsätter att installera fler moderna centrifuger för urananrikning vid sin anläggning i Natanz.

Amerikanska senaten har ännu inte lagt fram sin version av den nya lagstiftningen. Men senaten, där demokraterna har en majoritet, röstade senare på onsdagen igenom en resolution där man uppmanar president Obama till att stärka tillämpningen av nuvarande sanktionerna mot Iran. Resolutionen, som antogs med 99 röster utav 100 med en senator som inte närvarade, beslutade även att USA bör stödja Israel om landet tvingades till att försvara sig mot ett iranska kärnvapenhot.

Samtidigt införde en partiöverskridande grupp senatorer en separat lagstiftning tidigare denna månad som siktar på att blockera Irans tillgång till miljarder dollar i valutareserver.