Folkliga protester, Nyheter

Iranska regimen medger ett folkligt uppror i Iran kan inte stoppas

sanaiirad
Rasool Sanaeirad, chefen för Revolutionsgardets varnar för folkliga uppror under presidentsvalt

En ledande tjänstemän för iranska regimens Revolutionsgardet (IRGC) varnade på lördagen att regimen inte kan kontrollera ett massuppror under presidentvalet om det sprids från Teheran till andra städer runt om landet.”Det elfte valet är mångbottnat med oförutsägbara resultat. Ett uppror av ”den rysk stilen” över hela landet kommer att lämna säkerhetsstyrkor utspridda och ineffektiva”, sade Rasool Sanaeirad, chefen för Revolutionsgardets politiska byrå till gardets nyhetsbyrå Fars på lördagen.Sanaeirad tillade, ”en möjlig konsekvens av detta kan vara ett uppror enligt den ryska modellen i Teheran som sprider sig till andra städer.””Under 2009 års uppror inträffade uppviglingen i Teheran och säkerhetsstyrkorna var organiserade och koncentrerade i Teheran och kunde kontrollera situationen. Men om upploppen hade spridit sig till andra städer skulle situationen ha varit annorlunda eftersom styrkorna skulle skingras. … och förutom de inhemska frågorna finns det externa faktorer som påverkar valet”, tillade Sanaeirad.

”Å ena sidan har vi ett islamiskt uppvaknande som inleddes med den islamiska revolutionen [i Iran], men den globala arrogansen [iranska regimens sammansatta benämning för USA, Israel och västvärlden] försöker underminera detta och det har varit framgångsrikt i viss utsträckning”, sade Sanaeirad vidare till Fars och tillägger ”i ett land som Egypten, fanns det en viss konvergens med Iran till en början av vårt seger men idag påstår några i detta land att arabländerna inte bör följa Irans modell eftersom de inte vill ha liknande islamiska revolutioner i andra länder.