Ekonomi, Nyheter

Iran och Nordkorea samarbetar för att kringgå FN-sanktioner

USA sade på fredagen att Iran och Nordkorea försöker bryta mot nuvarande sanktioner från FN och skaffa sig högteknologiska material som kan användas inom deras kärnteknikprogram.

Iran skickar även vapen och ammunition till syriska regeringsstyrkor trots ett förbud, sade Thomas Countryman, USA:s biträdande sekreterare för internationell säkerhet och icke-spridning, enligt Reuters på fredagen. 

“Både Iran och Nordkorea har utvecklat kanaler som ger dem möjlighet att fortsätta exportera samt fortsätta anskaffa material som de behöver för sina vapenindustrier”, berättade han under en genomgång med pressen i Genève.

Countryman ledde den amerikanska delegationen till en två veckors konferens i Genève som avslutades på fredagen och som gick igenom framstegen för implementering av 1970 års icke-spridningsavtal (NPT) som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen.

I kommentarer till nyhetsbyrån Reuters gjorde han klart att han syftade på högteknologiska material relaterade till kärnvapen och andra program, inklusive program för konventionella vapen.

Iran och Nordkorea är under FN-sanktioner som förbjuder försäljning av kärnteknik, missiler och tillhörande högteknologiska material till dem. Detta gäller även export av militärt material, sade Countryman enligt Reuters.

Den finns en beslutsam internationell strävan att upprätthålla FN:s sanktioner och förebygga sådan handel, tillade han.

“Vissa iranska agenter som har i uppdrag att införskaffa material och som befinner sig i högteknologiska länder som Kina försöker väldigt hårt”, sade Countryman beträffande iranska regimens påstådda ansträngningar att kringgå FN:s sanktioner. 

På frågan om det finns något samarbete mellan Iran och Nordkorea i kärnteknikfrågor sade en amerikansk tjänsteman på villkor av anonymitet att de har kontakter. Vi tittar på den.

Enligt västerländska experter har båda länderna samarbetat tidigare inom utveckling av ballistiska missiler och det finns en oro för att samarbetet ska utvidgas till att även omfatta det kärntekniska området, men hittills finns det inga bevis för något sådant samarbete mellan länderna.

“Självklart, att mer behöver göras för att regimen i Iran hörsammar budskapet om att det på allvar måste ta itu med sin icke-efterlevnad av icke-spridningsavtalet,” sade han.

Väst anklagar Iran för att försöka tillverka kärnvapen under förevändning av ett kärnteknikprogram med civilt ändamål. Förhandlare från EU och Iran möts i Istanbul senare den här månaden för att diskutera framtida diplomatiska insatser för att lösa tvisten om Teherans kärnteknikprogram.