Nyheter

Historiskt vapenhandelsavtal antogs av FN

FN:s generalförsamling har enats om ett regelverk för vapenhandel, det första globala avtalet om konventionella vapen som pansarfordon och krigsfartyg.

Regelverket antogs med 154 röster för, 23 länder lade ner sina röster och Iran, Nordkorea och Syrien röstade emot.

Den globala vapenhandeln värderas till omkring 80 miljarder dollar om året. Enligt FN:s beräkningar dör en halv miljon människor årligen i väpnade konflikter.

Robotsystem, stridsflygplan, krigsfartyg, pansarfordon och artilleripjäser men också lättare vapen ska omfattas av regleringen.

Ett av syftena med fördraget är att länder som ställer sig bakom det ska inrätta kontrollorgan för vapenhandeln. Stater som godkänner fördraget ska bland annat, innan vapen säljs, bedöma om det kan användas för folkmord eller i terrorsyften.

Konventionen kan träda i kraft 90 dagar efter det att 50 länder har ratificerat den (godkänt den i det nationella parlamentet).

Iran, Nordkorea och Syrien blockerade förra veckan antagandet av just detta regelverk för internationell vapenhandel.