Nyheter

Iranska regimens befälhavare: Amerikanska imperiet faller i år

Det ”amerikanska imperiet” kommer att falla i år hävdade chefen för iranska regimens Basij-styrkor,  Mohammad Reza Naghdi, i ett tal som rapporterades av prästerskapets nyhetsbyrå Mehr i söndags.

”Amerika ska inte tro att det kan lösa alla sina problem med iranska nationen genom diplomatiska dialog”, sade brigadgeneralen Naghdi, som talade till en publik som hade samlats för att ”hedra” minnet av ”martyrer” från det åttaåriga kriget mot Irak.

”Sökvägen till detta land styrs av martyrerna. Amerika med sina ihåliga slagord … tror att den iranska nationen kommer att tro dem”, tillade Naghdi

Naghdi kallade amerikanska president, Obamas strävan att lösa konflikten om Irans kärnkraftsprogram genom diplomati för ett bedrägligt försök och sade, ”Obama lovade i ett brev till den Islamiska republiken att lösa alla frågor kring iranska kärnenergiprogrammet, men … reagerade på ett annat sätt”.

I januari 2012 visade iranska tjänstemän innehållet i Obamas brev till prästerskapets högsta andlige ledare, Ali Khamenei, som visade en djup önskan från USA:s president om att föra en dialog med de radikala ledarna i Iran.

Iranska tjänstemän hävdade också att ett efterföljande muntligt budskap från Obama levererades genom den schweiziska ambassadören i Teheran, vilket var ännu mer avslöjande än det brev som tidigare skickats till prästerskapets högsta andlige ledare.

Hossein Ebrahimi, viceordförande för iranska regimens parlaments utskott för nationell säkerhet och utrikesfrågor sade förra året att ”under ett möte mellan schweiziska ambassadören, Livia Leu Agosti och tjänstemän från iranska utrikesdepartementet, meddelade Agosti att Obama erkänner Irans rätt att få tillgång till och användning av kärnteknik.”

Ebarhimi avslöjade dessutom en annan viktig punkt som levererades av den schweiziska diplomaten nämligen att Obama hade sagt att han inte ”ville införa sanktioner mot Irans centralbank, men att han hade inga andra alternativ än att godkänna sanktionerna eftersom en majoritet från kongressen hade godkänt beslutet”.

Chefen för Basij-styrkorna kallade Obama för den mest lömska presidenten i USA:s historia och sade: ”Man har inte levererat något annat än bevingade ord, svek och bedrägeri under hans period som amerikansk president. … Amerika med sin fientlighet mot Iran … har omringat landet med sanktioner.” ”Årets episka politiska rörelse för det amerikanska imperiet blir hösten”, varnade Naghdi efter order från den högsta andlige ledaren, Ali Khamenei.

Naghdi finns med på den internationella sanktionslistan för delaktighet i allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och för att ha deltagit i undertryckandet av iranska folket. Naghdi har tidigare hotat att döda amerikanska generaler som svar på mordet på iranska kärnfysiker.

Under de senaste månaderna har högt uppsatta amerikanska tjänstemän, däribland vicepresidenten Joe Biden och utrikesministern John Kerry, meddelat vid upprepade gånger att Obama-administrationen vill hålla bilaterala samtal med Iran.

Även prästerskapets högsta andlige ledare sade under sitt senaste tal med anledning av det persiska nyåret att han inte skulle motsätta sig sådana samtal men tillade att USA var ”centrum för alla konspirationer och är den Islamiska regimens fiende nummer ett.”