Engagemang, Nyheter

Demonstration till stöd för Liberty-invånarnas krav på säkerhet

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) deltog i en demonstration till stöd för Liberty-invånarnas krav utanför USA:s ambassad i Stockholm, lördagen den 23 februari 2013.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) stöder lägerinvånarnas krav på ökad säkerhet och ett omedelbart återvändande till Ashraf i avsaknad av andra alternativ.

På inbjudan av Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) deltog Iranska nationella motståndsrådets representant i de nordiska länderna, Parviz  Khazai, i dagens demonstration och höll ett tal till deltagarna.

Bakgrund till demonstration/pressmeddelande

Camp Liberty utanför Bagdad, hemvist för 3100 medlemmar av iranska motståndsrörelsen Folkets mojahedin, utsattes för en granat- och raketattack tidigt på morgonen den 9 februari. Hittills har sju lägerinvånare omkommit och ett 50-tal är skadade varv flera allvarligt.

Lägerinvånarna tvingades under hot om våld att acceptera en förflyttning från Camp Ashraf till Camp Liberty för ett år sedan efter att FN och den irakiska regeringen undertecknat ett samförståndsavtal. Detta trots stora farhågor om sin säkerhet i Liberty och lägrets verkliga levnadsstandard. Under det senaste året har dessa farhågor visat sig vara berättigade, lägerinvånarnas grundläggande mänskliga rättigheter respekteras inte, och FN:s observatörer under FN:s Irakmission (UNAMI) förhåller sig passiva till de irakiska styrkornas trakasserier och inhumana restriktioner.

Den senaste attacken bekräftar misstanken om att förflyttningen till Camp Liberty i själva verket utgör ett led i den irakiska regeringens målmedvetna strategi att på uppdrag av iranska regimen tillintetgöra den iranska motståndsrörelsen.

Attacken fördömdes i starka ordalag av FN:s generalsekreterare, FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), Amnesty International (AI), samt flera utrikesdepartement där ibland USA.

Två veckor efter attacken har Liberty-invånarna fortfarande inga garantier från internationella samfundet eller FN om att deras säkerhet kommer att säkerställas.

Strax efter attacken skrev lägerinvånarna ett gemensamt brev till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) där de påpekade att de lever under hot om massmord och att det finns en överhängande risk för ytterligare raketattacker mot deras läger.

Liberty-invånarna krävde i sitt brev att UNHCR:s insatser ska fokusera på deras behov av brådskande kollektiv säkerhet. De framhöll i brevet att ”om internationella insatser i detta avseende inte är möjligt, är vårt omedelbara återvändande till Camp Ashraf den enda praktiska lösning som kvarstår.”.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) ställer sig bakom demonstranternas krav och kräver att:

  • regeringen ska verka för att invånarna i Camp Liberty återförs till Camp Ashraf.
  • FN:s representanter på plats sätter invånarnas säkerhet före politiska eftergifter till den iranska regimen.
  • processen för överföring till tredje land påskyndas genom att Sverige erbjuder invånarna asyl