Nyheter

Teherans luftföroreningar ”lämnar 4460 döda” i ett år

En vy från telekommunikationtornet Milad med byggnader i Teherans nordvästra distrikt uppslukade av smog. Luftföroreningar i Teheran har lämnat 4 460 döda under ett år, sade en tjänsteman från Irans hälsodepartementet i en rapport på söndagen.

Luftföroreningar i Irans huvudstad Teheran har lämnat 4 460 döda under det senaste året, tillkännagav en rådgivare till iranska regimens hälsominister, Hassan Aqajani, i den statliga televisionen i samband med en rapportpresentation.

“Under de senaste dagarna har antalet patienter som besökt Teherans olika sjukhus för hjärtproblem ökat med 30 procent”, sade Hassan Aqajani.

Höga luftföroreningar, som tvingade Teheran att stänga ner tillfälligt för andra gången på mindre än en månad på lördagen, är en överhängande livsfara för de åtta miljoner invånarna i huvudstaden.

Luftföroreningarna beskylls huvudsakligen på bilavgaser från Teherans tunga trafik vilket förvärras av det faktum att huvudstaden är inklämd mellan två stora berg som fångar in avgaserna. Men problemet är inte endast begränsade till huvudstaden utan andra iranska storstäder kämpar också emot höga luftföroreningar om än på säsongsbasis.

Problemet med föroreningar i storstäderna förvärras av det ökade beroendet av inhemsk producerad bensin som håller en lägre kvalitet vilket ger värre och farligare föroreningar. Det ökade beroendet är en biprodukt av västerländska sanktioner mot Irans bränsleimport.

Youssef Rashidi, chef för myndigheten som övervakar luftkvaliteten i Teheran varnade på söndagen för att bensin producerade i Iran innehåller högre halter av cancerframkallande ämnen än internationella standarder.

“Baserat på Euro-4-normen bör mängden cancerframkallande ämnen i bensin vara mindre än en procent. Men denna nivå för bensin producerade på hemmaplan är mellan två och tre procent”, sade Rashidi i en kommentarer som rapporterades av dagstidningen Bahar.

”Mängden svavel i [Iranproducerade] bensin är tre gånger högre än standarden”, tillade han.

Iran producerar cirka 60 miljoner liter bensin per dag vilket motsvarar ungefär den dagliga konsumtionen i landet, enligt siffror från iranska regimens oljeministerium.

Iranska regimen har lovat att öka produktionen av bensin med högre kvalitet i nivå med Euro 4- och 5-standarder, som är krav i europeiska länder, från dagens nio miljoner liter per dag till ca 25 miljoner liter till mars 2013.