Mänskliga Rättigheter

Iran: Ny lag förtrycker kvinnorna ännu mer

Iranska regimens parlament antog nyligen ett lagförslag som förbjuder myndigheterna att utfärda pass för ensamstående kvinnor. Enligt den nya lagstiftningen är “utfärdande av pass för ensamstående kvinnor endast tillåten om det finns samtycke från kvinnans förmyndare eller från ett dekret från en shariadomare”.

Prästerskapets parlamentariska utskott för nationell säkerhet och utrikesfrågor antog den 13 november en annan version av den nya pass-lagstiftningen där denna artikel skulle endast gälla för kvinnor under 40 år, enligt Revolutionsgardets nyhetsbyrå, FARS.

Men prästerskapets parlament antog den 11 december en omarbetad version av lagförslaget där man tog bort åldersgränsen.

Safar Naimi, en ledamot i prästerskapet parlament sade att “de flesta ledamöterna i församlingen anser att utfärdande av pass till kvinnor, vare sig gift eller ensamstående, bör vara villkorat med ett godkännande från hennes förmyndare eller shariadomare, vilket innebär att en ensamstående kvinna skulle behöva ett godkännande från sin förmyndare dvs. far, farfar eller shariadomare och en gift kvinna måste ha ett godkännande från sin man, förmyndare eller shariadomare”.

Lagen är en rad av flera diskrimineringsåtgärder mot iranska kvinnor som är värst drabbade under de tre decennier som prästerskapet styrt Iran med järnhand.

Beslutet bör även ses i skuggan av det alltmer intensiva inhemska förtrycket med mål att kväsa regimkritiska protester till följd av ökad folklig missnöje. Iranska regimen anses vara en könsapartheid för sitt systematiska förtryck av kvinnor som enligt Irans nuvarande konstitution måste följa den restrikta klädselkod som prästerskapets ledare har bestämt.