Nyheter

USA vägrar ge visum till iranska tjänstemän för FN möte

USA har förnekat visum till iranska tjänstemän som planerade att närvara vid ett FN-möte i New York, rapporterade Irans statliga nyhetsbyrå, IRNA, på lördag.

Det iranska ”rättsväsendets stab för mänskliga rättigheter sade i ett uttalande att USA förnekade visum till medlemmar av en iransk delegation som planerade att resa till ett möte med FN: s tredje utskott, som fokuserar på sociala frågor och mänskliga rättigheter, rapporterade den statliga nyhetsbyrån IRNA på lördag.

“Den amerikanska regeringen, genom att inte utfärda viseringar till medlemmar i delegationen, vill förstöra möjligheten av förekomsten av delegationen och förhindra dess medlemmar från att genomföra sitt uppdrag att interagera och samarbeta med Förenta nationerna”, sade uttalandet, enligt IRNA.

Rättsväsendeorganet uppmanade FN-tjänstemän att varna USA mot sådana beslut och påminna den om dess skyldigheter som FN värdland.

Uttalandet nämner inte hur många iranska tjänstemän hade sökt visum från USA eller när de ville resa.

Som värdland har USA förpliktelser att utfärda visum för medlemmar i delegationerna, i linje med en avtalet 1947 med FN, oavsett tvister med enskilda länder, men vägrar ibland inträde till regeringstjänstemän och yrkesverksamma från Iran.

I september rapporterade Irans Fars nyhetsbyrå att USA hade förnekat visum till ca 20 regeringstjänstemän att närvara vid FN: s, däribland två ministrar i samband med Irans president Mahmoud Ahmadinejad närvaro vid FN:s generalförsamling.