Mänskliga Rättigheter

Minst 24 avrättningar i Iran under de senaste 10 dagarna

Den 31 oktober genomförde iranska regimen ytterligare en kollektiv avrättning i Evin-fängelset i Teheran och avrättade åtta fångar i grupp.

Den 22 och 24 oktober avrättades sammanlagt 16 fångar genom hängning i Ghazvin- respektive Gohardasht-fängelset.

En av de fångar som avrättades i Gohardasht-fängelset den 24 oktober, Sadegh Koohi, 27, hade suttit åtta år i fängelset innan han avrättades.

Han dömdes till döden för att ha protesterat mot fysisk tortyr, förolämpning av hans familj samt för att ha slagit Ali Khadem, vice fängelsechef för Gohardasht-fängelset. Ali Khadem avrättade honom personligen i vedergällning.

Antalet offentliga avrättningar i Iran under de senaste tio dagarna uppgår därmed till 24 personer.

Prästerskapets allmänna viceåklagare i staden Ghazvin erkände nyligen för regimens egna medier att ”antalet avrättningar under de senaste 20 månaderna i Ghazvin uppgår till samma antal som de senaste 20 åren”.

Den drastiska ökningen i antal avrättningar i Iran syftar till att skapa en atmosfär av rädsla i landet när prästerskapet isoleras internationellt samtidigt som den interna maktstriden mellan regimens olika falanger nu utspelar sig offentligt och blir intensivare och alltmer infekterad.

Enligt FFFI:s beräkningar har iranska regimen avrättat 384 personer sedan början av 2012.