Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen ökar trycket mot kurder och människorättsaktivister

Iranska regimen har enligt uppgifter till FFFI trappat upp sitt förtryck av den kurdiska minoriteten i Iran i ett försök att stärka sitt järngrepp om samhället.

FFFI har under den senaste veckan rapporterat om ökad förföljelse av den arabiska minoriteten, sedlighetspolisens intensivare jakt på ”omoralisk klädsel” bland kvinnor och ökat tillslag mot ”omoraliskt och icke-islamskt beteende” i samhället samt ökat antal avrättningar.

USA uppmanade iranska regimens ledare i ett uttalande den 18 juli 2012 att “frige alla politiska fångar” samt uttryckte oro för en kurdisk aktivist och en människorättsförsvarare.

Washington påkallar ”iranska myndigheter att omedelbart frige alla politiska fångar och att upprätthålla sina egna lagar samt internationella förpliktelser som garanterar yttrandefrihet, religion-, åsikts-, och församlingsfrihet för alla medborgare”, sade amerikanska utrikesdepartementets taleskvinna, Victoria Nuland.

Uttalandet uppmärksammade även den alarmerande situationen för aktivister i Iran.

Nuland sade att “vi är bekymrade över den senaste tidens rapporter om att kurdiska aktivisten Mohammed Seddigh Kaboudvand och människorättsförsvararen Narges Mohammadi lider av en snabbt försämrad hälsa under tiden i fängelset” och tillade, ”enligt uppgifter är tillståndet kritiskt för dem båda”.

Kaboudvand “har hungerstrejkat sedan den 26 maj” i protest mot “iranska regimens vägran att låta honom besöka sin sjuka son”.

Mohammadi “har nekats lämplig medicinsk behandling för tidigare hälsoproblem”, enligt AFP som rapporterade från Washington om USA:s uppmaning till prästerskapets ledare om att frige alla politiska fångar.

FN:s människorättsexperter fördömde under maj månad regimens ”stigande repression” i landet och sade att ”Iran förtrycker aktivister och deras advokater, tilldelar hårda straff i ett försök att krossa prodemokratiska aktiviteter.”