Artikel

Trita Parsi-Sommar pratare för Irans diktaur

Den 29 juni var Trita Parsi sommarpratare i P 2:s program “Sommar”. Han är bl.a. president i NIAC, National Iranian-American Council i Washington. NIAC förespråkar s.k. försoningspolitik gentemot Irans diktatur och ett avlägsnande av ekonomiska sanktioner mot den.

Trita Parsi har publicerat artiklar, där han motsätter sej USA:s terroriststämpling av Irans revolutionsgarde, ökänt för alla sina brutala övergrepp. Han är en ihärdig förespråkare för Irans regim och samarbetar med Hoshang Amirahmadi. Denne har en nära relation till Irans president Ahmadinejad. Foton visar möten och hjärtliga handslag dem emellan vid Amirahmadis återkommande besök i Teheran.

Trita Parsi och NIAC är bland de allra främsta lobbyisterna för och försvararna av Irans diktatur med verksamhet både i USA:s kongress och utrikesdepartement. Denna lobby slätar över diktaturens oerhörda kränkningar av mänskliga rättigheter genom att dels skylla på USA dels på “antidemokratiska krafter”, riktade mot regimen i Iran.

Trita Parsi använder NIAC som täckmantel för sitt medlöperi med diktaturen.Han kallar NIAC “en bro mellan två nationer” och anvisar en “road map” med bl.a. försvar av Irans regim och ett motarbetande av dess demokratiska opposition. Denna kallar Parsi rätt och slätt för en spion.

Parsi har konsekvent avstått från att fördöma tortyren, massavrättningarna, våldtäkterna i fängelserna och steningarna i Iran, allt sanktionerat av dess regim.

Det jag nu framfört är dels inhämtat från ett flertal välinformerade, demokratiska iranier, dels från journalisten och människorättsaktivisten Hassan Dai, som ägnar större delen av sin tid åt att avslöja den iranska regimen och dess hantlangare utanför Iran.Trita Parsi har försökt att stoppa honom genom attstämma honom i amerikansk domstol men misslyckats.

Slutligen: jag är förvånad och bestört över att Sveriges Radio väljer en sådan person som Trita Parsi till sommarpratare. Palmes uttryck “diktaturens kreatur” kommer väl till pass.

Osborn Holmstrand
Människorättsaktivist

Liljebergsgatan 23
506 39 Borås
Tel. 033-41 11 25