Andra nyheter

Olämpligt att välja Trita Parsi som sommarpratare

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran (FFFI) är starkt kritiska till Sveriges Radios beslut att välja Trita Parsi som en av årets sommarpratare, särskilt under förevändning av en ”uppmärksammad Iran-expert i Washington”.

Det är förkastligt att P1 har valt att ställa sin nationella plattform till förfogande för en individ vars främsta uppgift verkar vara att till varje pris rentvå och blidka en av vår tids värsta diktaturstater, nämligen prästerskapets regim i Iran.

Vår kritik har sin grund i att Trista Parsi – med sin Washingtonbaserade organisation National Iranian American Council (NIAC) – går i spetsen för en skamlig eftergiftspolitik gentemot den omänskliga regimen i Iran, något som sannerligen varken förtjänar uppmuntran eller bör uppmuntras!

Många iranier, såväl i landet som utomlands, betraktar Trista Parsi som en portalfigur för den iranska regimens lobbykampanj i USA med målet att minska, motarbeta och helst upphöra med internationella sanktioner mot landet.

Trita Parsi gör själv ingen hemlighet av att han förespråkar ett stopp för sanktionerna mot Iran och en minskad internationell press på det ledande prästerskapet, särskilt när det gäller iranska regimens  kärntekniska program.

Det är sedan flera år tillbaka välkänt för svensk-iranier att Trita Parsi under sin tid som studerande vid bl. a. Handelshögskolan i Stockholm hade regelbundna kontakter med den iranske ambassadören i Stockholm. Det finns även bevis som visar att han har stått i regelbundna kontakter med olika representanter för den iranska regimen, bland andra dess FN-ambassadör i New York.

En sådan individ har i vår mening knappast gjort sig förtjänt av att få göra ett sommarprogram i Sveriges Radios P1 som ”har blivit ett hedersuppdrag som är eftertraktat”.

Valet av Trista Parsi som sommarpratare står dessutom i tydlig kontrast till

P1:s målsättning med programmet Sommar vilken är ”att spegla vår samtid”. Idag kräver vår samtid att internationella samfundet ökar trycket på brutala regimer genom att införa striktare sanktioner och diplomatisk isolering. Iranska regimen är inget undantag i detta avseende och det står klart att prästerskapet med sin medeltida ideologi, jakt på kärnvapen och stöd till terrorism utgör det främsta hotet mot världsfreden och stabiliteten i regionen.

Iranska regimens militära och finansiella stöd till den syriska diktatorns blodbad, dess strävan att komma över kärnvapen och den senaste tidens försök att genomföra terrorattacker i bl.a. Thailand, Azerbajdzjan, Georgien, Indien och USA behöver knappast en bortförklaring vilken nu det finns risk för när Trita Parsi medverkar utan att den andra sidan också får en chans att komma till tals.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran beklagar och kritiserar denna ensidiga verklighetsskildring i starkaste ordalag.

Tyvärr väljer Sveriges Radios P1 att inte inkludera de krafter som med livet som insats strävar efter en demokratisk förändring i Iran, de som vägrar att knäa inför prästerskapets brutala förtryck och skoningslösa förföljelse och kräver att regimens ledare ska hållas ansvarig för sina människorättskränkningar.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran anser att Sveriges Radios P1 agerar partiskt och oansvarigt i detta avseende när en av samtidens viktigaste Mellanöstern fråga kan komma att diskuteras. Detta strider emot principen om att Sverige ska ha en  oberoende radio och tv. Det är inte minst ett slag mot alla de som betalar sin TV-licens för att just få ta del av oberoende rapportering.

En enkel undersökning hade visat de intressen Trita Parsi representerar och varför han anklagas för att bedriva en intensiv lobbyverksamhet i USA till förmån för iranska regimen. Det är således inte acceptabelt att Sveriges Radios P1 gömmer sig bakom argumenten att man ”inte visste”. Det åligger den statliga radion att kolla upp sina gästers bakgrund.

Ingen i Sverige skulle idag godta att Sveriges Radio bjuder in en gäst som försvarar diktaturen i Syrien och som förespråkar lättade sanktioner mot den syriska regimen. Att sedan en sådan gäst skulle få ett helt program till sitt förfogande skulle vara helt otänkbart och orsaka en protestvåg från samhället.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran kräver Sveriges Radio och de ansvariga för Sommar i P1 på ett svar om hur det är möjligt att man inte har  tagit hänsyn till Trita Parsis partiskhet samt vilka åtgärder de avser att vidta för att programmet den 29 juni ska bli ett ensidigt forum för iranska regimen och dess förespråkare.

Förenade Föreningar för ett Fritt Iran kräver att Sveriges Radio ska balansera sitt program av den 29 juni eller i avsaknad av möjlighet helt väljer bort Trita Parsi som sommarpratare mot bakgrund av de intressen han representerar och risken att dess nationella plattform ska bli ett forum där iranska regimen får en chans att framstå som rumsrent genom att förvränga verkligheten samt föreställa sig som de förtrycktas legitima representant.