Ekonomi

USA-sanktioner mot Irans olja

USA-kongressens senat har godkänt fler nya ekonomiska sanktioner mot Iran  som syftar till att övertyga den islamiska republiken att avbryta sin anrikning av uran, vilket västmakterna säger är en täckmantel för att utveckla kärnvapen.

Propositionen redogör för att införa sanktioner mot något land eller företag som kommer som samarbetar med Iran för att utveckla sin olja eller uran resurs eller tillhandahåller teknik eller resurser för att hjälpa Iran med en sådan utveckling.

Den innehåller också åtgärder mot den som tillhandahåller sådana varor som kan “bidra till Irans spridning av massförstörelsevapen (WMD) program eller dess terrorism verksamhet.”

Senaten fattade det eniga beslutet inför planerade samtal till i dag mellan Iran å ena sidan och Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien, Tyskland och USA å den andra.

Samtidigt rapporteras att FN:s atomenergiorgan IAEA och Iran kommer inom kort att skriva under ett samarbetsavtal rörande inspektionerna av Irans atomprogram, uppger IAEA- chefen Yukiya Amano vilken bemöts av stor skeptisk bland bedömarna.

Enligt Amano är det en överenskommelse mellan honom och Irans chefsför handlare Said Jalili som ligger bakom avtalet.

Iran försöker skapa en “illusion av framsteg” i avtalet med FN:s atomenergiorgan IAEA, som inkluderar större tillgång för IAEA:s inspektörer. Det sa Israels försvarsminister Ehud Barak i ett uttalande idag.

USA var mer försiktiga i sin bedömning av överenskommelsen, och sade att Iran bör ta vara på tillfället för att förtydliga vad de avser att göra med sitt arbete inom atomenergi.

Vi fortsätter att vara oroade över Irans brådskande förpliktelse att vidta konkreta steg och samarbeta till fullo med verifieringsprocessen av IAEA”, sa USA:s sändebud Robert Woods.

Västmakterna anklagar landet för att utveckla atomvapen. Teheran hävdar i stället att kärnteknikprogrammet är fredligt och avsett för energiproduktion