Mänskliga Rättigheter

Iranska regimen avrättar 10 personer på två dagar

Prästerskapets regim avrättade tre personer genom hängning i det centrala fängelset i staden Shahr-e- kurd i den sydvästra provinsen Chaharmahal -e- Bakhtiari  samt två andra i staden Tabas i den östra delen av landet, rapporter iranska regimens egna medier på tisdagen den 10 april.

Dagen innan rapporterade iranska regimens nyhetsmedier om ytterligare fem avrättningar genom hängning i staden Bam i den södra provinsen Kerman.

Iranska regimen har intensifierat antalet hängningarna under det senaste året i strävan att skapa en atmosfär av rädsla i samhället. Offren står oftast anklagade för narkotikabrott eller för krigföring mot Gud (moharebeh) och döms till döden i summariska rättegångar av regimens rättsväsende.

Detta sker samtidigt som vågen av förändring sveper över Mellanöstern där folkliga protester tvingar regionens envälden att ge efter för befolkningens frihetsaspirationer och demokratiska krav.

Det religiösa enväldet i Iran försöker desperat hämma den ofrånkomliga förändringen i landet vars tid nu är kommen genom att bemöta sin egen befolkning med ökad repression.

Detta i en tid då det internationella trycket på regimen ökar för varje dag när världssamfundet kräver klara åtaganden från prästerskapet för att bevisa den fredliga och civila karaktären av dess kärntekniska program som man misstänker är till för att tillverka kärnvapen.